Prototype av verdimerke for Norge

I forbindelse med at jeg har jobbet med tekster til bruk i en annen sammenheng fikk jeg ideen
om å lage det jeg valgte å kalle “Verdimerket”. Tanken er at et slikt klistremerke
kan brukes på for eksempel dører og vinduer for å formidle viktige tanker
og holdninger i vår tid til folk. I forbindelse med det registrerte jeg domenet
verdimerket.no. Design og tekst er registrert i en database for opphavsrett i idéhavers
navn (Christian M. Borge).